ACME HOLDİNG'in iştiraki Armis Yatak 15 milyon Euro'luk yatırım ile 2017 de Yalova'da kuruldu.
Eylül 2018 itibariyle İzmir Torbalı'daki yeni tesislerine taşınarak üretim parkuru ve depolama alanı 3 kat arttırıldı.
Yeni, enerjik bir vizyon ve sağlam bir altyapıyla ergonomik, konforlu ve sağlıklı uyku için dünya standardında ürünler üretiyor.
Trendleri ve çağdaş üretim tekniklerini yakından takip ederek son teknolojik makine parkurunda, yatak, baza, başlık, yorgan, yastık ve uyku seti üretimi yapıyor.
160 çalışanı ile Türkiye genelinde 600 noktada satış yapıyor.
Yatak gruplarında Luxury, Comfort, Innovative ürün serilerinin yanı sıra gen. grubu yatakları da yer alıyor.
Paket yay sistemi ile üretilen yatakları, birbirinden bağımsız hareket edebilme yeteneği sayesinde çiftlerin birbirlerinin hareketlerinden etkilenmesini önlüyor.
Çok Amaçlı Yatak Grubu ile otel ve hastanler için özel üretim yapıyor.
Avrupa,Ortadoğu ve Afrika gibi farklı coğrafyalarda bulunan 20'ye yakın ülkeye ihracat yapıyor. Her geçen gün Armis Yatak tercih eden ülke sayısı giderek artıyor.
Genç bir marka olmasına rağmen kalitesi, kullanıldığı ileri teknoloji ve çağdaş tasarım detayları ile sektöründeki lider markalar arasında yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

POLİTİKAMIZ

ARMİS YATAK A.Ş. olarak, vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
Bu amaç doğrultusunda; Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
Enerjiyi verimli kullanmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artırmayı,
Bilginin güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamdaki faaliyetleri yapmayı,
Sağlık-Emniyet-Çevre konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini artırmayı,
Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,
Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanmayı, değerlendirilmeyi, izlenmeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı ve çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, , ISO 10002, standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.