top of page

ÇALIŞMA PRENSİPLERİMİZ

1.Yönetim Yaklaşımı:
   - Acme Holding olarak, iş yapış biçimimizde sorumluluk ve şeffaflığı temel alıyoruz. Kurumsal yönetişimi tevazu, insana saygı, halka yakınlık ve sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştiriyoruz. Bu, şirket içinde ve dışında herkesin şeffaf ve dürüst bir iletişim ortamında çalışmasını sağlamak amacıyla kurum kültürümüzün merkezine yerleştirilmiştir. Öz değerlerimiz olan tevazu, insana saygı, halka yakınlık ve sosyal sorumluluk bilinci, iş yapış şeklimizin temelini oluşturur.

2. İnovasyon:
   - Acme Holding olarak, marka, patent, teknoloji, tasarım, bilişim ağı, fikri ve sınai mülkiyet alanlarında kalıcı üstünlükler yaratmayı hedefliyoruz. Bu, sürekli olarak yeni fikirlerin keşfedilmesi, ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve rekabet avantajı sağlanması anlamına gelir. İnovasyon, iş yapış şeklimizin ayrılmaz bir parçasıdır ve şirketimizin sürdürülebilir büyümesinin temelini oluşturur.

3. Aktif Katılımcılık:
   - Acme Holding olarak, karar süreçlerinde aktif katılımı teşvik eden bir yönetim yaklaşımını benimseyerek ortak akıl ve işbirliğini önemsiyoruz. Çalışanlarımızın fikirlerini paylaşmalarını, geri bildirimde bulunmalarını ve kararlara katkıda bulunmalarını teşvik ediyoruz. Her bir çalışanın, şirketin başarısı için önemli bir rol oynadığına inanıyoruz ve bu nedenle herkesin görüşlerine ve katkılarına değer veriyoruz.

 

4. Stratejik Yaklaşım:
   - Acme Holding olarak, bugünkü işlerimizi mükemmel bir şekilde yönetirken aynı zamanda uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceğimizi planlıyoruz. Bu, kısa vadeli hedeflerimize odaklanırken aynı zamanda uzun vadeli stratejilerimizi de göz önünde bulundurduğumuz anlamına gelir. Pazar trendlerini, müşteri taleplerini ve endüstri dinamiklerini sürekli olarak izliyor ve analiz ediyoruz, böylece şirketimizin gelecekteki başarısını güvence altına alıyoruz.

 

5. İş Etiği Kuralları:
     -  Acme Holding olarak, iş yapış biçimimizin temelini oluşturan iş etiği kurallarına sıkı sıkıya bağlıyız.
     - Dürüstlük: Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Bu, şeffaf iletişim, doğru bilgi sağlama ve etik davranma konularında çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin sorumluluklarını vurgular.
     - Gizlilik: Müşteri bilgilerini ve şirketin ticari sırlarını korumak, iş etiği kurallarımızın temel unsurlarındandır. Bu, güvenilirliğimizi ve şeffaflığımızı korumak için gereklidir ve kurumsal risk yönetimi ilkelerine tam uyum sağlar.

bottom of page