top of page

ACME KARİYER

İŞE ALIM

Acme Holding olarak her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Misyon, Vizyon ve Değerlerimize uygun, işin gerektirdiği yetkinliklere sahip kişilere eşit fırsat tanıyarak, adil ve tarafsız bir şekilde değerlendirmeler sonucu grubun insan gücü ihtiyacını karşılıyoruz. Dinamik, sürekli gelişmeyi hedefleyen ve çeşitliliğe inanan bir organizasyonda süreklilik sağlayarak sizleri potansiyelinizi yüksek performansa dönüştüren bir çalışma deneyimi yaşamaya davet ediyoruz.

1. İşe alım sürecindeki aşamalarımızın amacı, grup stratejileri doğrultusunda belirlenmiş Gelişim ve Değişime Açıklık, Hız, İşini Sahiplenme ve Esneklik temel yetkinliklerimizle uyumlu, işin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahip, performansıyla katkı yaratacağına inandığımız yeni çalışanlarımızın aramıza katılımını sağlamaktır.

2. Yetkinlik bazlı mülakatlar, Acme Grubuna özel olarak belirlenmiş yetkinlikler doğrultusunda geliştirilmiş sorulardan oluşur. Bu aşamada adaylardan beklediğimiz davranış göstergelerini gözlemleyebilmemiz için yetkinlikler bize yol gösterici olur. Yetkinlik bazlı mülakat sonrasında olumlu olan adaylar bir sonraki aşamada yönetici görüşmelerine katılırlar. Bu görüşmeler yöneticinin aday ile işin gerekliliği olan yetkinlik ve davranışları yüz yüze gözlemlediği, iş ile ilgili teknik detayların daha çok konuşulduğu aşamadır.

3. İşe alım sürecimizde pozisyonların ihtiyacına bağlı olarak adaylarımızın temel yetkinliklerini ve kurum kültürüyle uyumunu ölçebilmek için kişilik envanteri testleri yapılır. Adayların motivasyonu, güçlü ve gelişim alanları ve potansiyellerinin değerlendirilmesi amaçlanır.

 

4. Tüm süreçlerde olumlu olarak ilerleyen adaylarımızın son aşaması referans kontrolüdür. Referans kontrolleri adayın bilgisi ve onayı dahilinde ilettiği kişiler aranarak gerçekleştirilir. 

UYUM SÜRECİ

Gruba yeni giren çalışanımızın oryantasyon sürecinde işin gerektirdiği tutum ve bilgilerin edinilmesi, gerekli becerilerin kazandırılması ve en kısa sürede işe uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda organizasyona alışmasını ve sosyalleşmesini sağlamak, kurum kültürünü yakından tanıtmak da diğer hedeflerimiz arasındadır.

ÇALIŞAN DENEYİMİ YÖNETİMİ

Çalışanlarımızın grup içindeki deneyimlerini belirli dönemlerde değerlendirerek memnuniyet ölçümleri yaparız. Uzun soluklu birlikteliğimizde gelişim noktalarımıza odaklanarak süreçlerimizi iyileştirmeyi hedefleriz.

GELİŞİM

Acme Holding hedef ve stratejileri doğrultusunda sorumluluk bilinci yüksek, donanımlı, alanında uzmanlaşmış çalışanlarımızın yetişmesi, bilgilerinin arttırılması ve desteklenmesi amacıyla eğitim ve gelişim programları tasarlarız. Planlı, sürekli ve etkin bir eğitim süreci ile gelişimi destekleriz.

DEĞERLENDİRME VE GERİ BİLDİRİM

Çalışanlarımızın işindeki başarısını önceden belirlenmiş hedefler, sorumluluklar ve amaçlar ile karşılaştırarak, işin gereklerine göre ölçme ve değerlendirme sürecini yürütürüz. Düzenli olarak geri bildirimler vererek performanslarının gelişimine fırsat tanırız.

KARİYER PLANLAMA

Kariyer Planlama süreci Acme Holding vizyon ve stratejilerine bağlı olarak gelecekte ihtiyaç duyacağımız yetkinlikler doğrultusunda çalışanlarımızın geliştirilmesine ve sahip oldukları yetkinlikler doğrultusunda grup içerisinde doğru kariyer yollarına yönlendirilmesine yardımcı olur. Başka bir pozisyona yükselme ya da pozisyonlar arası geçişler, geçilecek pozisyondaki ihtiyaca ve geçiş koşullarının sağlanmasına bağlıdır.

acmeayaksoltek.png
  • LinkedIn
ofis|büro
37540
Event Planning Team_edited
Ekip Yardıml
Dizüstü bilgisayar kullanan iş adamı
acmeayaksoltek.png
bottom of page